Kamer bespreekt langetermijnbeleid coronavirus

De Tweede Kamer praat donderdag over de plannen van het kabinet om corona op lange termijn aan te kunnen. Maandag kwam zorgminister Ernst Kuipers met meer informatie over manieren waarop een mogelijk oplaaien van het virus moet worden aangepakt. Kern van het beleid is om zoveel mogelijk te voorkomen dat het maatschappelijk leven dan weer grotendeels wordt afgeschaald.

Zo stelt het kabinet er alles aan te doen om te voorkomen dat bij een mogelijk nieuwe coronagolf scholen en kinderopvang opnieuw dicht moeten. De gevolgen hiervan zijn te groot op onder meer de ontwikkeling van kinderen en jongeren, vindt Kuipers. Tijdens de pandemie moesten de scholen en universiteiten een paar keer sluiten om besmettingen te voorkomen.

Het kabinet werkt samen met sectoren en branches om te komen tot plannen en maatregelen die ze zelf kunnen nemen als het aantal ziektegevallen weer oploopt. Het gaat onder meer om het aanbrengen van looproutes en spatschermen en het houden van afstand. Onder meer de winkelbranche, het openbaar vervoer, luchtvaart, theater- en de sportsector hebben de afgelopen tijd nagedacht over dit soort plannen. Die moeten de basis worden voor mogelijk toekomstige coronabeperkingen. De horecasector, die hard is getroffen door de vele sluitingen, heeft nog geen plan klaar.

Vaccinatieronde

Het kabinet houdt er rekening mee dat het aantal coronabesmettingen in het najaar weer gaat stijgen en dat er ook nieuwe vaccinatierondes nodig zijn. Dan wordt het ook een "flinke uitdaging" om genoeg mensen te vinden voor nieuwe vaccinatierondes, vanwege personeelstekorten in de hele maatschappij, liet Kuipers weten.

Door: ANP