Deel Kamer wil meer hulp voor mensen met long covid

Mensen met langdurige Covid moeten beter worden ondersteund, vindt een groot deel van de Tweede Kamer. De PvdA denkt aan de oprichting van een fonds, waar getroffenen een beroep op kunnen doen.

De woensdag gestarte subsidieregeling voor werkgevers met zorgmedewerkers die langdurige Covid hebben is een mooi begin, maar onvoldoende, vinden verschillende oppositie- en coalitiepartijen. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over de corona-aanpak van het kabinet. Met die subsidie kan zorgpersoneel met langdurige Covid een half jaar tot een jaar langer in dienst worden gehouden. Nu mag personeel na twee jaar ziekte worden ontslagen.

Een groep zorgmedewerkers die al in het begin van de coronapandemie ziek werd, valt met deze regeling echter buiten de boot. Zij zijn al ontslagen en zijn aangewezen op de WIA, stelde Attje Kuiken (PvdA). Dat is een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. "Deze mensen voelen zich niet gehoord en hebben hulp nodig. Er is een fonds nodig. Laten we dit regelen", zei Kuiken.

Niet alleen financiële ondersteuning

Ook D66 vindt dat er voor deze groep mensen wat moet gebeuren, zei Wieke Paulusma. Niet alleen financieel, maar eventueel bij de begeleiding naar ander werk. De VVD vraagt al lange tijd aandacht voor mensen die met langdurige Covid kampen, benadrukte Judith Tielen.

Ander fracties willen van zorgminister Ernst Kuipers weten hoeveel mensen met langdurige Covid thuiszitten. Niet alleen zorgpersoneel is hierdoor getroffen.

Irritatie

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg stuurt vóór dinsdag een brief naar de Kamer, over concrete stappen die het kabinet wil nemen voor zorgpersoneel met langdurige Covid. Tot irritatie van de Kamer wilde Kuipers niets zeggen over de plannen om deze groep mensen tegemoet te komen, omdat het dossier in de portefeuille van Helder zit. Een deel van de Kamer wilde daarop het debat schorsen totdat zijn collega kon aanschuiven. Na overleg met Helder kon Kuipers een brief van zijn collega toezeggen. Daar nam de Kamer genoegen mee.

De brief van minister Helder gaat om de financiële ondersteuning van zorgmedewerkers met langdurige Covid.

Door: ANP