Hele Tweede Kamer vindt langetermijnplan corona Kuipers teleurstellend

Vrijwel de voltallige Tweede Kamer vindt de langetermijnaanpak van corona door zorgminister Ernst Kuipers teleurstellend. Die moet beter en concreter. En dat moet snel. Een deel van de Kamer wil onder meer structureel meer ic-bedden.

Zowel de oppositie- als coalitiepartijen zijn uiterst kritisch. "Ik heb er buikpijn van. Ik heb nog geen concrete aanpak gezien", zei Joba van den Berg (CDA) in het debat over de coronaplannen van Kuipers. "Ik verwacht zo snel mogelijk oplossingen", stelde Mirjam Bikker (ChristenUnie). PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt de aanpak van Kuipers "een lege huls". PVV-Kamerlid Fleur Agema vindt de minister "laks".

De corona-aanpak schiet niet alleen tekort, maar komt ook veel te laat, vindt de Kamer. Een nieuwe coronagolf komt er wellicht al deze zomer aan. De Kamer vreest dat Nederland dan nog niet klaar is om die aan te kunnen.

Verantwoordelijkheid nemen

De partijen vinden dat de minister meer regie en verantwoordelijkheid moet nemen. Kuipers schuift de verantwoordelijkheid in de corona-aanpak te veel van zich af door deze voor een groot deel neer te leggen bij sectoren en individuen, vinden veel fracties. "De verantwoordelijkheid voor de gezondheid en voor het voorkomen van een nieuwe lockdown ligt echter bij de minister", stelde Lisa Westerveld (GroenLinks).

Ook VVD, D66 en CDA willen meer regie van Kuipers. Wachten op een dictaat van de minister wil VVD-Kamerlid Judith Tielen niet, maar Kuipers "kan wel duidelijker laten zien wat iedereen van hem mag verwachten". D66 vindt dat de zorgminister duidelijker uitgangspunten moet stellen.

Beleid bijsturen

De Kamer wil het nu voorgestelde beleid bijsturen en vooral concreter maken. Er zijn moties aangekondigd om onder meer de ic-capaciteit structureel te vergroten en de ventilatie op scholen op orde te krijgen. Een groot deel van de Kamer vindt het onbegrijpelijk dat er nog niet overal CO2-meters hangen. Dat moet worden verplicht.

Voor burgers en sectoren - zoals winkels en horeca - moet vooraf duidelijk zijn bij welke besmettingsgraad aanvullende maatregelen genomen moeten worden, en welke, vindt de Kamer. Zoals de verplichting tot het dragen van mondkapjes of meer verstrekkende maatregelen. Een totale lockdown wil de Kamer koste wat kost voorkomen.

Langetermijnaanpak

VVD, D66 en CDA en oppositiepartijen als GroenLinks, JA21, SP en PVV missen in de langetermijnaanpak een heldere vaccinatiestrategie. Wanneer wordt weer gestart met vaccineren, zijn er voldoende vaccins en voldoende mensen om de vaccins te zetten, zo vragen zij zich bezorgd af.

Door: ANP