Normal_long_covid

Drie maanden na een coronabesmetting meldt vrijwel de helft van de mensen nog één of meerdere langdurige klachten, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies. Dat is bijna twee keer vaker dan bij mensen die geen besmetting hebben gehad en ruim anderhalf keer vaker dan bij mensen met andere luchtweginfecties. Volledig gevaccineerde deelnemers jonger dan 65 jaar binnen het LongCOVID-onderzoek van het RIVM meldden na drie maanden minder vaak klachten met reuk en smaak. Voor de andere langdurige klachten werd geen verschil gevonden tussen mensen die niet, deels of volledig gevaccineerd waren op het moment van de besmetting. Dit meldt het RIVM. 

Het RIVM ondervroeg tussen mei en december 2021 14.572 mensen binnen het LongCOVID-onderzoek. Hieronder waren er 9.166 die zich kort na een positieve test voor het onderzoek hebben aangemeld. Als controlegroep deden er 5.406 mensen mee die geen corona hebben gehad. Zij meldden zichzelf aan na een negatieve test of werden uitgenodigd per brief uit de algemene bevolking.

Na drie maanden kwamen klachten als vermoeidheid, kortademigheid, reukverlies, concentratieproblemen en problemen in een drukke omgeving significant vaker voor bij mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt vergeleken met mensen die geen corona hebben gehad. In veel gevallen zijn de vermoeidheid en/of cognitieve problemen en kortademigheid dusdanig ernstig dat het normale dagelijks functioneren zeer sterk wordt verstoord.

Effect vaccinatie

Hoewel de effectiviteit van coronavaccins tegen ziekenhuis- en ic-opname is aangetoond, is niet duidelijk of vaccinatie beschermt tegen langdurige klachten. ij deelnemers onder de 65 jaar kon in dit onderzoek onderzocht worden of er een beschermend effect was van vaccinatie voorafgaand aan besmetting met het coronavirus. Deelnemers onder de 65 jaar die volledig gevaccineerd waren meldden na 3 maanden minder vaak problemen met reuk en smaak dan mensen die niet gevaccineerd waren. Er werd geen verschil gevonden in hoe vaak de andere langdurige klachten voorkomen tussen mensen die niet, die deels en die volledig gevaccineerd waren op het moment van de besmetting. Internationale studies naar de effectiviteit van vaccinatie tegen langdurige klachten laten wisselende uitkomsten zien. Verder onderzoek is dus nodig om hier onderbouwde uitspraken over te kunnen doen, aldus het RIVM.

Door: Nationale Zorggids