Ook Tweede Kamer heeft kritiek op de 'haastige' coronawet

Ook diverse Kamerleden hebben zich negatief uitgelaten over het inmiddels fel bekritiseerde wetsvoorstel om coronamaatregelen juridisch te verankeren. Het gaat om een eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg), waarmee het kabinet bijvoorbeeld bij een opleving van corona het dragen van mondkapjes weer kan verplichten. Kamerleden vallen zowel over de haast als over de inhoud van het wetsvoorstel.

Dat wetsvoorstel is in juni via internet ter consultatie voorgelegd. Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Veiligheidsregio's hebben kritiek op de korte termijn waarop gereageerd kon worden, evenals op de inhoud. Het ministerie erkent dat het meer tijd had willen nemen voor de wetsaanpassing, zei een woordvoerder van zorgminister Ernst Kuipers naar aanleiding van een bericht in Trouw. Het is een haastklus geworden.

Dat had voorkomen kunnen worden, stelt PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken op Twitter. In oktober 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om mogelijke maatregelen en bevoegdheden om pandemieën te bestrijden wettelijk beter te verankeren, brengt Kuiken in herinnering. Die motie was van SP-Kamerlid Maarten Hijink. "Broddelwerk door tijdgebrek dus niet het meest verstandige excuus", twittert Kuiken.

Voor advies bij Raad van State

Pas nadat de Eerste Kamer medio mei een nieuwe verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 wegstemde, ging minister Kuipers aan de slag. Het kabinet had vanaf dat moment geen wettelijke basis meer om beperkende maatregelen op te leggen als het coronavirus weer oplaait.

Het wetsvoorstel waarmee dat wel weer mogelijk wordt gemaakt, ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Petitie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het kabinet geadviseerd het wetsvoorstel nog niet bij de Kamer in te dienen. De resultaten van de evaluatie van de aanpak en bestrijding van de coronapandemie moeten in het wetsvoorstel worden meegenomen, vindt het adviescollege. Het kabinet wil daar echter niet op wachten, net zo min als op de uitkomsten van andere lopende onderzoeken en van de parlementaire enquête, zo schrijft minister Kuipers in een reactie op het advies.

"Als je niet eens weet wat wel en niet werkt, kun je géén vrijheidsbeperkende maatregelen wettelijk verankeren", vindt PVV-Kamerlid Fleur Agema. Met JA21, de Groep van Haga en Forum voor Democratie vindt ze dat deze coronawet moet stoppen. FVD is de petitie 'Stop de permanente coronawet' gestart. Die is tot maandagavond 20.30 uur door ruim 80.000 mensen ondertekend.

Door: ANP