Normal_rss_entry-351504

Ondernemers zijn alert op het oplopende aantal coronabesmettingen. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk om de epidemiologische situatie scherp in de gaten te houden, vooral om te voorkomen dat het virus weer massaal om zich heen grijpt.

Volgens het RIVM neemt het aantal positieve coronatests toe en is mogelijk sprake van "het begin van de verwachte Covid-najaarsgolf". De ondernemerslobby stelt dat volgens de nieuwe coronathermometer van het Rijk de impact op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus laag is. "Belangrijk is dat dit zo blijft en dat we komende tijd, zoals het RIVM terecht aangeeft, extra aandacht houden in de hele samenleving voor het naleven van de basisregels", zo klinkt het.

Vanwege de stijging en de vooruitzichten vraagt het RIVM "extra aandacht voor vaccineren, testen en de andere basisadviezen".

Coronatoegangsbewijs

De ondernemersorganisaties stelden eerder al dat voorkomen moet worden dat de economie weer op slot gaat. Volgens de bedrijfslobby is het ook van groot belang dat, bij een eventuele nieuwe coronagolf, alle mogelijke middelen beschikbaar zijn, dus ook een coronatoegangsbewijs, al zijn de meningen over dat middel verdeeld.

Het kabinet kwam vorige week met een Kamerbrief over de langetermijnaanpak voor corona. Het uitgangspunt daarbij is om de maatschappij open te houden, zo valt te lezen. Het doel van het kabinet bij de aanpak is om enerzijds maatschappelijke en economische schade voor bedrijven, instellingen en individuen te voorkomen. Anderzijds gaat het om het toegankelijk houden van de zorg, ondanks het capaciteitstekort.

Maatregelenladders

Het kabinet benadrukt dat het beter is voorbereid dan bij eerdere uitbraken van het virus. Ook is de samenleving beter beschermd. Sectoren is gevraagd om met plannen te komen. Die zijn volgens het kabinet meegenomen in de zogeheten maatregelenladders. Daarop staat per sector wat kan worden gedaan om besmettingen te voorkomen of wat te doen bij stevigere corona-uitbraken. Dat gaat van het benadrukken van de basisadviezen tot eventuele interventies.

Bepaalde voorgestelde maatregelen zijn door het kabinet niet overgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vaccinatieplicht voor werknemers of een quarantaineplicht voor klanten en personeel. Daar wil het kabinet niet aan.

Door: ANP