Normal_normal_vaccinatie_vaccineren_coronavaccinatie

De Gezondheidsraad adviseert om het coronavaccin van Novavax alleen in te zetten als de mRNA-vaccins niet toepasbaar zijn. Dat geldt zowel voor de herhaalprikken voor volwassenen als voor de basisprikken voor 12- tot en met 17-jarigen. Totdat er meer gegevens bekend zijn over de werkzaamheid van het Novavax-vaccin tegen ernstige Covid-19 door de omikronvariant, gaat de voorkeur van de raad uit naar mRNA-vaccins. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft onlangs positief geoordeeld over het gebruik van het coronavaccin van Novavax als herhaalprik (revaccinatie) voor volwassenen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd hierover te adviseren.

Novavax niet als eerste keus

Omdat nog onzeker is in welke mate revaccinatie met het Novavax-vaccin beschermt tegen ernstige Covid-19 door de omikronvariant, adviseert de raad om dat vaccin niet als eerste keus toe te passen voor herhaalprikken voor volwassenen. De voorkeur gaat uit naar mRNA-vaccins. Daarvan is al aangetoond dat ze bij gebruik als herhaalprik zorgen voor een toename in de bescherming tegen ernstige corona. Bovendien zijn de mRNA-vaccins die nu primair worden ingezet in de revaccinatiecampagne in voldoende mate beschikbaar. Het Novavax-vaccin kan wel als alternatief gebruikt worden voor volwassenen die bezwaar hebben tegen een mRNA-vaccin of een contra-indicatie (bijvoorbeeld een eerdere allergische reactie). Voor deze groep is ook het Janssen-vaccin beschikbaar.

Novavax voor tieners

Het EMA heeft ook positief geoordeeld over het gebruik van het Novavax-vaccin voor de basisprikken (primaire vaccinatie) voor 12- tot en met 17-jarigen. Ook daarover heeft de minister de Gezondheidsraad om advies gevraagd. De raad acht het aannemelijk dat vaccinatie met het Novavax-vaccin jongeren beschermt tegen ernstige Covid-19 door de omikronvariant, maar de gegevens daarover zijn nog beperkt. Het vaccin is voldoende veilig.

Het is echter nog niet op grote schaal toegepast bij jongeren waardoor er nog geen gegevens zijn over mogelijke zeldzame bijwerkingen. De Gezondheidsraad adviseert daarom om het Novavax-vaccin alleen in te zetten voor de primaire vaccinatie van jongeren als mRNAvaccins niet toepasbaar zijn vanwege een contra indicatie of bezwaar. 

Door: Nationale Zorggids