Normal_coronavirus_3

De coronathermometer is vanwege het toenemend aantal besmettingen van ‘laag’ naar ‘verhoogd’ gegaan. Dat betekent dat de impact op de samenleving en de zorg door de ziektelast van het virus is verhoogd. Vooral kwetsbare groepen moeten nu goed opletten, omdat ze nu meer risico lopen. Dat meldt VOS/ABB. 

Voor het onderwijs verandert er nu nog niets. In het sectorplan corona funderend onderwijs staat dat pas vanaf de stand ‘hoog’ wellicht maatregelen nodig zijn. Dat kan dan gaan om het gebruik van mondkapjes, looproutes in de school, gespreide pauzes en voldoende afstand houden van elkaar.

Helft van de leerlingen naar school

Mocht de stand van de coronathermometer naar ‘zeer hoog’ gaan, dan zou het kunnen dat de helft van de leerlingen telkens naar school gaat. Er zal dan ook extra aandacht nodig zijn voor de sociale functie van het onderwijs en voor kwetsbare leerlingen.

Scholen altijd open

Het kabinet wil de scholen altijd open houden, ook als er sprake is van het hoogste risico.

Door: Nationale Zorggids