Kansen mbo-gediplomeerden hersteld na versoepelen van Covid-19 maatregelen

Mbo-gediplomeerden die tussen 2017 en 2019 een mbo-diploma hebben behaald werden hard getroffen door de Covid-19 maatregelen in 2020. Het jongste cohort, dat in 2019 afstudeerde, werd vergeleken met oudere en meer ervarene cohorten qua arbeidsmarktkansen harder geraakt tijdens de Covid-19-pandemie, maar haalde gedurende het jaar 2021 de twee voorafgaande cohorten duidelijk in. De negatieve impact door de Covid-19-pandemie is dus vooral een kortetermijneffect en lijkt op middellange termijn niet meer zichtbaar. De maatregelen van de overheid om werkgelegenheden te beschermen als ook de heersende grote krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben geholpen om de negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie voor de recent afgestudeerde mbo’ers te compenseren. Dat meldt Maastricht University. 

Uit het onderzoek blijkt dat een goede aansluiting tussen de gevolgde opleiding en arbeidsmarkt beschermde tegen baanverlies tijdens de Covid-19-pandemie. Mbo-gediplomeerden die aangeven dat hun opleiding een goede basis gaf om te starten op de arbeidsmarkt of die pre-Covid-19 een goede match rapporteren tussen de gevolgde opleiding en hun werk –zowel qua niveau als richting- werden minder hard getroffen door de economisch zware tijden als gevolg van de Covid-19-pandemie: zij verloren significant minder hun baan als gevolg van deze pandemie.

Mbo-gediplomeerden van schooljaar 2018-2019

Het onderzoek toont verder aan dat jongeren met een mbo-diploma op niveau 1 en 2, jongeren die een afgeronde studie hebben in een sector die door de Covid-19 maatregelen harder is getroffen, alsmede jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, vaker hun baan verloren dan hun mede-afgestudeerden. Dit geldt voor alle mbo-gediplomeerden, die tussen 2017 en 2019 zijn afgestudeerd, maar hoofdzakelijk voor de meest recent afgestuurde mbo’ers, die in 2019, enkele maanden voor de uitbraak van de pandemie, hun diploma hebben behaald. Ten opzichte van oudere cohorten blijkt dat mbo-gediplomeerden van schooljaar 2018-2019 tijdens de Covid-19-pandemie vaker een tijdelijk contract en een lager uurloon hadden. Bovendien duurde het voor deze mbo’ers relatief lang om hun eerste baan te vinden en blijkt dat ze één jaar na afstuderen (jaar 2020-2021) vaker opnieuw ingeschreven waren in het onderwijs.

Door: Nationale Zorggids