Corona-alarm naar laagste niveau, opnieuw minder positieve tests

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. De nieuwe varianten van het coronavirus zorgen nog niet voor een opleving van het virus. Daarom gaat de coronathermometer, waarmee de overheid het coronavirus in de gaten houdt, terug naar het laagste niveau. Dat betekent dat de druk op de zorg en de samenleving beperkt is, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het verlagen van de thermometer heeft geen gevolgen voor coronamaatregelen, want er zijn geen beperkingen om te versoepelen. De adviezen, zoals het wassen van handen en thuisblijven met klachten, blijven wel gelden. Die hebben volgens het RIVM ook geholpen om het aantal besmettingen terug te dringen.

De coronathermometer is in september ingevoerd, als opvolger van de risiconiveaus. Die thermometer telt vier standen: laag, verhoogd, hoog en zeer hoog. Op 11 oktober, zes weken geleden, ging het alarmniveau voor het eerst een stapje omhoog, van laag naar verhoogd. Dat gebeurde omdat het aantal besmettingen toen snel opliep en omdat kwetsbare groepen extra risico liepen. Twee weken geleden hield het RIVM de thermometer op 'verhoogd' door de opkomst van een nieuwe subvariant van het virus.

5417 positieve tests

Het RIVM registreerde in de afgelopen week 5417 positieve tests. Dat is het laagste aantal sinds eind juni vorig jaar. Vorige week meldde het instituut 6077 bevestigde besmettingen. Het aantal gevallen daalde in een week tijd dus met ruim 10 procent.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kwamen slechts 435 besmettingen aan het licht. Dat is het laagste aantal sinds 25 augustus 2020, kort voor het begin van de tweede golf.

Minder ziekenhuisopnames

Doordat het aantal positieve tests daalt, zijn er ook minder mensen die vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis worden opgenomen. In de afgelopen week belandden 254 mensen in een ziekenhuis als gevolg van hun besmetting, het laagste aantal sinds begin september, elf weken geleden. In een week tijd daalde het aantal opnames met ruim een kwart.

In de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lijkt het totale aantal opgenomen coronapatiënten wat te stabiliseren. Het schommelt de afgelopen dagen rond de 650.

Verdere varianten omikron

Volgens het RIVM zijn twee versies van de omikronvariant in opkomst. Zij hebben de wetenschappelijke namen BQ.1 en XBB. De eerste daarvan kan binnenkort dominant worden. De versies zijn niet ziekmakender dan eerdere varianten, zegt het RIVM.

Dinsdag is dag duizend van de coronacrisis in Nederland. Op 27 februari 2020 werd voor het eerst een besmetting vastgesteld. De teller staat tot nu toe op 8.536.849 positieve tests en 22.900 gemelde sterfgevallen. De werkelijke aantallen zijn hoger.

Door: ANP