CBS mag helpen bij onderzoek oversterfte corona

Als wetenschappers onderzoek willen doen naar oorzaken van oversterfte tijdens de coronacrisis, mogen ze via het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over vaccinaties krijgen. Dat is gewoon toegestaan onder privacyregels, concludeert de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

De overheid wil onderzoek laten doen naar de sterftecijfers tijdens de pandemie. In sommige periodes stierven meer mensen dan te verwachten was. Dat wordt oversterfte genoemd. Om te kijken of de coronavaccinaties daarbij een rol speelden, willen de onderzoekers ook kijken naar de prikken, maar dat zijn medische gegevens. Dat kan worden opgelost wanneer het CBS die gegevens opvraagt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de vaccinaties registreert. Het CBS kan de cijfers gebruiken voor eigen onderzoek. "Heeft het CBS eenmaal statistisch onderzoek gedaan, dan mag het de gegevens voor hergebruik beschikbaar stellen aan wetenschappelijk onderzoekers van buitenaf", aldus de privacywaakhond.

Duidelijkheid

De Tweede Kamer had om het advies gevraagd, maar de autoriteit heeft kritiek op de Kamer. "De AP juicht een onderzoek naar oversterfte van harte toe. Wat de AP verbaast, is dat de wetgever niet gewoon in een eerder stadium voor duidelijkheid heeft gezorgd", zegt vicevoorzitter Monique Verdier in een verklaring. Volgens de toezichthouder had de Kamer via aanvullende wetgeving zelf kunnen regelen dat wetenschappers de gezondheidsgegevens konden gebruiken voor hun onderzoek. "Die mogelijkheid staat zelfs expliciet genoemd" in de Europese privacyregels, aldus Verdier. Ze voegt eraan toe: "De AP weet natuurlijk niet waarom de wetgever heeft nagelaten om duidelijkheid te scheppen."

Door: ANP