Therapie verstandelijk gehandicapten

MAASTRICHT - Een therapie voor mensen met een licht verstandelijke beperking, waarbij de nadruk wordt gelegd op oplossingen in plaats van problemen, lijkt beter te helpen dan reguliere therapie. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Gz-psycholoog John Roeden van de Universiteit Maastricht, zo meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Deze zogenaamde oplossingsgerichte therapie richt zich niet op probleemanalyse, maar kijkt in plaats daarvan naar wat de cliënt al goed doet. Zo worden positieve doelen voor de cliënt benadrukt en de strategieën, die ze zelf al hebben, versterkt.

In zijn onderzoek vergeleek Roeden een groep cliënten die werd behandeld met oplossingsgerichte therapie met een andere groep die een reguliere begeleiding kreeg. Zes weken na de start van de behandeling bleek dat de cliënten die de oplossingsgerichte therapie hadden gekregen psychologisch en sociaal beter functioneerden, niet alleen volgens de cliënten zelf, maar ook volgens hun begeleiders.

Roeden promoveert morgen op zijn onderzoek aan de Maastrichtse universiteit.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten