Normal_mantelzorg_mantelzorger_ouderen_vgz_youtube_still

De tegemoetkoming aan mantelzorgers gaat in zijn huidige vorm verdwijnen. Staatssecretaris Van Rijn van VWS wil dat vanaf 2015 gemeenten verantwoordelijk worden voor de waardering en erkenning van mantelzorgers. Dat schreef hij afgelopen zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer. Een financiële vergoeding ontbreekt in de door Van Rijn voorgestelde plannen. Dit meldt Skipr.

Nu ontvangen mensen die vrijwillig een naaste met gezondheidsproblemen verzorgen jaarlijks een vergoeding van tweehonderd euro. Het bedrag is bedoeld als blijk van waardering voor het werk dat mantelzorgers doen en als tegemoetmoetkoming in de kosten. Gemiddeld zijn mantelzorgers ongeveer 1100 euro extra kwijt aan bijvoorbeeld reis- of telefoonkosten. 
 
Volgens Van Rijn moeten gemeenten straks zelf bepalen hoe ze blijk willen geven van hun waardering voor mantelzorgers. Hiervoor zal een budget worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De belangenvereniging voor mantelzorgers, Mezzo, heeft niettemin bezwaar tegen de plannen van Van Rijn. Mezzo vindt dat de financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers een taak van de rijksoverheid moet blijven. Bij voorkeur via de belastingen of een subsidie. “Zeker nu de rijksoverheid burgers met klem vraagt om meer voor elkaar te zorgen, moeten financiële drempels zoveel mogelijk worden weggehaald”, zegt Mezzo. 
 
© Nationale Zorggids