Normal_drugs_weed__2_

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking die te kampen hebben met verslavingsproblemen is er gewerkt aan betere hulp in de vorm van een speciaal traject. Directeuren en bestuurders uit zowel de gehandicaptenzorg als de verslavingszorg werkten aan een document waarin de inhoud en organisatie van preventieve zorg aan deze doelgroep uiteen wordt gezet. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Van januari 2012 tot mei 2013 werkten ongeveer veertig organisaties voor gehandicaptenzorg aan het verbeterproject mee. Negen van hen startten een intensief verbetertraject. De inspanningen hebben geleid tot daadwerkelijk meer kennis bij medewerkers over zorg rondom alcohol en drugsgebruik. Ook wordt er vaker en beter samengewerkt met de verslavingszorg.

In totaal bezochten 195 medewerkers uit de gehandicaptenzorg het afgelopen anderhalf jaar een bijeenkomst, workshop of training over verslavingshulp aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Later schoven ook steeds vaker medewerkers uit de verslavingszorg bij deze bijeenkomsten aan. Door het Trimbos-instituut werd voor het project een toolkit met instrumenten en methoden ontwikkeld op het gebied van de preventie van alcohol en drugs.

De organisaties die startten met een intensief verbetertraject stelden een projectteam samen dat op één of meerdere locaties werkte aan concrete verbeteringen. Tijdens dit traject kon een beroep worden gedaan op allerlei experts en op het Trimbos-instituut. Het merendeel van deze organisaties beschikte aan het einde van de rit over een beleidsplan met een duidelijke visie en praktische handvatten voor medewerkers.

© Nationale Zorggids