Normal_rode_bloed_cellen

De organisatie voor bloedvoorziening Sanquin gaat de techniek om bloed te kweken uit stamcellen verder ontwikkelen. Patiënten die structureel afhankelijk zijn van bloedtransfusies, bijvoorbeeld door chronische bloedarmoede, hebben met gekweekt bloed minder risico om een afweerreactie te ontwikkelen. Op termijn wil Sanquin voldoende gekweekt bloed voor de patiëntengroep beschikbaar maken. Dit meldt Trouw.

Patiënten die geregeld een bloedtransfusie krijgen, kunnen afweerreacties ontwikkelen tegen donorbloed. Daardoor worden ze afhankelijk van passende combinaties antigenen van de bloedgroep. Deze combinaties zijn zeldzaam en niet altijd beschikbaar wat tot levensbedreigende situaties kan leiden. Door bloed uit stamcellen te kweken kan Sanquin 'bloed op maat' leveren.

In de eerste fase van het project gaat Sanquin onderzoeken of gekweekte cellen functioneel en robuust zijn en of gekweekt bloed veilig is voor patiënten. Daarna zullen in het laboratorium stamcellijnen worden ontwikkeld. Sanquin selecteert daarvoor bloeddonors met een zeldzame combinatie van bloedgroepeiwitten. Door specifieke lichaamscellen van deze donors opnieuw te programmeren kunnen stamcellen worden verkregen. Het voordeel van deze methode is een potentieel oneindige bron van gekweekte rode bloedcellen.

Wanneer de eerste twee fasen van het project succesvol verlopen, komt het gekweekte bloed op termijn beschikbaar voor patiënten. Alleen specifieke patiënten komen in aanmerking, bijvoorbeeld mensen die een afweerreactie hebben gehad na een eerdere bloedtransfusie. Onderzoeker Emile van de Akker legt uit: “Gekweekt bloed zal donorbloed niet vervangen. Het is een complementair product dat ingezet kan worden wanneer het nodig is. Er zullen dus altijd bloeddonors nodig blijven.”

© Nationale Zorggids