Logo_trimbos_instituut

Het Trimbos-instituut is samen met de Amarant Groep en het Kennisplein Gehandicaptensector een werkgroep voor de invoering van het FACT-model gestart. Deze Werkplaats '(F)ACT voor LVB' heeft tot doel een handreiking te ontwikkelen voor zorgpersoneel dat werkt op het snijvlak van de verstandelijke gehandicaptenzorg en de GGZ die willen starten met (F)ACT. Dat meldt GGZ Nieuws.

FACT, of Functie ACT, is een Nederlandse variant op ACT, een model voor het bieden van zorg aan mensen met een langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoening. Waar ACT zich richt op specifieke patiënten met de meest ernstige aandoeningen, richt FACT zich in een bepaalde wijk of regio op àlle patiënten met ernstige psychische klachten buiten het ziekenhuis. Een FACT-team biedt aan deze groep behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven buiten het psychiatrisch ziekenhuis.

De Werkplaats '(F)ACT voor LVB' laat met concrete praktijkvoorbeelden zien hoe het model succesvol ingevoerd kan worden voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe psychiatrische en/of gedragsproblematiek. De handreiking beschrijft welke keuzes gemaakt moeten worden en welke stappen moeten worden doorlopen.

Vanuit de gehandicaptenzorg neemt de belangstelling voor intensieve ambulante zorg voor cliënten met complexe problematiek de laatste tijd sterk toe. In de Werkplaats nemen verschillende managers en hulpverleners deel die al ervaring hebben met het realiseren van het (F)ACT-model voor de LVB-doelgroep.

Onlangs heeft Idris, onderdeel van de Amarant Groep, drie FACT-teams gerealiseerd die zich specifiek richten op de LVB-doelgroep, zowel volwassenen als jeugd. De ervaringen van deze teams vormen belangrijke informatie voor het ontwikkelen van de handreiking. Ook de zorgorganisaties Trajectum en Altrect Aventurijn, beide onderdeel van de Borg, beschikken inmiddels over specifieke (F)ACT-teams voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische of gedragsproblemen.

© Nationale Zorggids