Normal_elektrische_rolstoelen_sport

Het Isala ziekenhuis en revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle openen een sportloket voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Bij het sportloket kunnen mensen terecht voor advies op maat. Dat meldt Isala.

Mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte zijn vaak minder actief dan mensen zonder beperking terwijl sport en beweging juist een grote bijdrage kunnen leveren aan herstel of het onderhouden van de mogelijkheden om goed te blijven bewegen. Uit onderzoek blijkt dat sporten de kwaliteit van leven voor deze groep mensen bevordert. De kennis over welke sport en lichamelijke activiteit bij de mogelijkheden van de patiënt past, schiet echter vaak tekort en patiënten weten niet waar zij terecht kunnen voor advies.

Het sportloket richt zich op een brede groep, zoals mensen met hersenletsel, een amputatie of chronische aandoeningen als reuma, diabetes en hartproblemen. Een sport- en beweegconsulent geeft advies op maat gericht op de mogelijheden en voorkeuren van de patiënt. Ook wordt gekeken naar de voorwaarden die nodig zijn om een sport mogelijk te maken door bijvoorbeeld het aanvragen van speciale hulpmiddelen als een sportrolstoel of het regelen van vervoer naar een sportaccomodatie. Ten slotte wordt bekeken hoe de patiënt zijn dagelijks leven actiever in kan richten.

Het sportloket is een initiatief van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van Isala, revalidatiecentrum De Vogellanden en Stichting Onbeperkt Sportief. Mogelijk wordt ook de afdeling Sportgeneeskunde van Isala bij het sportloket betrokken. Huisartsen en specialisten kunnen patiënten verwijzen naar het sportloket via de afdeling Revalditiegeneeskunde van Isala.

© Nationale Zorggids