Logo_npcf_nederlandse_patienen_consumenten_federatie

43 procent van de deelnemers aan een meldactie van patiëntenfederatie NPCF naar bezuinigingen in de zorg, heeft weleens zorg uitgesteld of zelfs gemeden. De belangrijkste redenen die hiervoor werden genoemd zijn een tekort aan financiële middelen en de verhoging van het eigen risico. Dat meldt de de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Een kwart van de respondenten geeft aan dat hierdoor de gezondheid onnodig snel achteruit ging. In 9 procent van de gevallen ging de gezondheid volgens patiënten zelfs onherstelbaar achteruit. De  NPCF vindt de resultaten uitermate zorgelijk. Aan de meldactie deden ongeveer 12.000 mensen mee. Directeur van de NPCF Wilna Wind had wel verwacht dat er sprake zou zijn van uitstellen of zelfs mijden van zorg, maar is onaangenaam verrast.

De respons op de meldactie laat ook zien dat mensen zorg uitstellen omdat ze dan niet kunnen solliciteren, of omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Wilna Wind: 'Mensen zitten dan in een uiterst moeilijke situatie. Ze hebben gezondheidsproblemen die opgelost moeten worden, maar zijn ook bang om te sneuvelen in een reorganisatie die gaande is. Of ze zijn bang dat ze niet aan het werk komen.'

Het eigen risico is dit jaar met 120 euro omhoog gegaan naar 350 euro. Vaak wordt dit als reden genoemd voor het uitstellen of mijden van zorg. Deelnemers geven aan dat ze na uitstel soms andere of zelfs duurdere zorg nodig hadden. 'Behalve de gevolgen die het voor deze mensen zelf heeft, kan het dus zijn dat we per saldo duurder uit zijn met elkaar. Het lijkt me goed om dat eens heel helder in beeld te brengen,' benadrukt Wilna Wind.

Met name zorg van de fysiotherapeut (43 procent) wordt uitgesteld of gemeden. 32 procent van de deelnemers zijn terughoudend met medicijnengebruik. Mensen geven aan niet (meteen) naar de specialist (28 procent) of huisarts (26 procent) te zijn gegaan terwijl dat wel wenselijk was.

© Nationale Zorggids