Normal_kantoor_baan_ontslag

Werkgeversvereniging AWVN heeft minister Asscher 7.500 banen aangeboden voor doelgroepen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten. De banen worden in de komende jaren gecreëerd in samenwerking met 250 grote bedrijven. Dat meldt AWVN.

Bij het realiseren van de arbeidsplaatsen krijgt AWVN hulp van De Normaalste Zaak (DNZ), een organisatie die zich inzet voor arbeidsbeperkten.

Het streefcijfer van 7.500 banen moet eind 2015 zijn gerealiseerd. Dat is in overeenstemming met de afspraken in het sociaal akkoord over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk moeten er honderdduizend van dit soort banen worden gecreëerd. AWVN en DNZ hebben afspraken gemaakt over het aanbod, de begeleiding en plaatsing van kandidaten met onder meer UWV en LOCUS. Het initiatief van AWVN wordt ook ondersteund door VNO-NCW.

Het draagvlak binnen het bedrijfsleven om op het vlak van speciale doelgroepen activiteiten te ontwikkelen groeit. In 2013 zijn tot dusver 357 cao’s afgesloten. In een groot deel daarvan zijn afspraken gemaakt over Wajongers.

© Nationale Zorggids