Normal_ondernemers_zakenmensen_mensen_samenwerken_werk

In Nederland zijn 4,5 miljoen geregistreerde chronisch zieken en dat aantal neemt toe. Dat staat in het rapport 'Gezondheid en maatschappelijke participatie' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zo meldt Skipr.

De rapportage maakt deel uit van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Het aantal chronisch zieken in Nederland neemt al jaren toe. Het RIVM onderzocht de impact hiervan op maatschappelijke participatie.

Uit het rapport blijkt dat chronisch zieken niet aan de zijlijn staan als het gaat om werken. In de categorie 25- tot 65-jarigen heeft 72 procent van hen een betaalde baan. Van de mensen in dezelfde leeftijdsgroep zonder een chronische ziekte heeft 87 procent een betaalde baan. Uit het onderzoek van de RIVM blijkt dat steeds meer jongeren met een goede kwalificatie van school komen en dat meer mensen doorwerken tot hun 65e.

In de groep chronisch zieken wordt veel bepaald door hoe gezond iemand zich voelt. Niet de ziekte zelf, maar veel meer de beleving ervan bepaalt of iemand participeert in arbeid, zo blijkt uit het onderzoek. Het aantal chronisch zieken neemt toe, maar tegelijk voelt men zich gezonder. Dat komt onder meer door vroegtijdige behandeling, waardoor minder klachten ontstaan. Volgens het rapport voelen mensen met bijvoorbeeld astma of suikerziekte zich in de regel gezond en nemen volwaardig deel aan de samenleving.

© Nationale Zorggids