Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

Palliatieve sedatie, het toepassen van medicatie om pijn en andere symptomen te onderdrukken bij stervende patiënten, is in de periode tussen 2005 en 2011 niet in toenemende mate ingezet. Van alle sterfgevallen werd bij 5,7 procent palliatieve sedatie toegepast, relatief vaak bij jongere patiënten met kanker. Dat meldt NIVEL.

Uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het British Journal of General Practice blijkt dat slechts een klein deel van de stervende patiënten van Nederlandse huisartsen palliatieve sedatie krijgt. Het percentage fluctueerde tussen 2005 en 2011 maar nam over de hele periode niet toe. Negen van de tien patiënten die palliatieve sedatie krijgen, worden betrokken in de besluitvorming. Palliatieve sedatie wordt bij mensen met kanker vaker toegepast dan bij mensen met een andere terminale ziekte.

Palliatieve sedatie kan in de laatste weken van het leven toegepast worden als er geen kans op genezing is en er geen andere mogelijkheden zijn om pijn en symptomen te verlichten. Indien juist toegepast, bespoedigt palliatieve sedatie de dood niet, zoals bij een euthanasie. Sinds de introductie van de richtlijn voor palliatieve sedatie in 2005 is de publieke opinie over palliatieve sedatie veranderd en is er meer bekendheid. Palliatieve sedatie wordt niet vaker toegepast, maar patiënten worden wel eerder bij de beslissing betrokken. In de 183 gevallen van palliatieve sedatie tussen 2005 en 2011 werd 87,4 procent van de patiënten betrokken bij de besluitvorming. Vooral ouderen, mensen met hart- en vaatziekten en COPD konden niet altijd meer meebeslissen, bijvoorbeeld door hun plotseling verslechterde gezondheid op dat moment.

Bij 20,8 procent van de patiënten waar palliatieve sedatie was toegepast was een verzoek tot euthanasie gedaan. De keuze voor palliatieve sedatie was dan gebaseerd op een snelle verergering van de ziekte, een incompleet euthanasieverzoek, of familie en patiënt kozen uiteindelijk toch voor palliatieve sedatie. In al deze gevallen kon goed worden benoemd waarom was gekozen voor palliatieve sedatie.

© Nationale Zorggids