Normal_zebrapad_zebra

Oversteekplaatsen zijn vaak onvoldoende afgestemd op mensen die slecht ter been zijn, in een elektrische rolstoel of scootmobiel rijden of slechtziend zijn. Dit kan leiden tot onveilige en soms zelfs ronduit gevaarlijke situaties. Dat meldt de gehandicaptenorganisatie ANGO.

Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van de Week van de Toegankelijkheid door het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel, waarin diverse partijen vertegenwoordigd zijn, zoals de ANBO, ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, NVVS, Oogvereniging, PCOB, ROV’s, Unie KBO en VVN. Meer dan vijftig zebrapaden werden onderzocht door mobiliteitsambassadeurs van Blijf Veilig Mobiel.

Het verkeer rijdt vaak te hard. Bij bijna de helft van lange oversteekplaatsen is het wettelijk verplichte rustpunt in het midden te klein of helemaal niet aanwezig. Op veel plekken ontbreken voorzieningen voor mensen die slechtziend zijn, zoals rateltikkers en geleidelijnen. Op- en afritten zijn niet goed afgestemd op de oversteekplaats. Al deze onvolkomenheden op en rond een zebrapad maken het oversteken voor mensen die slecht ter been zijn, in een elektrische rolstoel of scootmobiel rijden of slechtziend zijn bijzonder onveilig en soms zelfs ronduit gevaarlijk.

© Nationale Zorggids