Normal_dokter

Erken de ziekte ME en zorg ervoor dat de diagnose en behandeling ervan volgens internationale standaarden worden gedaan. Dat staat in een petitie die vandaag in Den Haag wordt aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat meldt het Parool.

Mensen met de ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitis) kampen met uiteenlopende klachten waaronder ernstige vermoeidheid, uitputting, spierpijn, concentratiemoeilijkheden, krachtverlies, hoofdpijn en verwardheid.

De petitie werd ondertekend door 54.000 mensen, die vinden dat de diagnostiek en behandeling van ME nog te wensen overlaat. Nu wordt ME nog gezien als een psychosomatische aandoening, waarbij de fysieke klachten veroorzaakt worden door psychische problemen. Volgens Groep ME Den Haag, initiatiefnemer van de petitie, is ME een biomedische neuro-immuunziekte en moet ze ook als zodanig worden erkend.

De ondertekenaars willen dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de ziekte en dat er meer aandacht voor komt in de opleiding en bijscholingen van artsen. Met de petitie zijn er voldoende handtekeningen verzameld om het onderwerp door middel van een burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.

© Nationale Zorggids