Normal_jongeren_probleemjongeren

De gehandicaptenzorg en justitie moeten gaan samenwerken. Dat zegt lector Hendrien Kaal van de Hogeschool Leiden. Nu wordt door justitie nog te weinig rekening gehouden met de beperking van jongeren met een licht verstandelijke handicap die crimineel gedrag vertonen, aldus de lector. Dit meldt Zorgvisie.

Het percentage mensen met een licht verstandelijke beperking dat in de gevangenis zit, is hoger dan in de algemene bevolking, waardoor het lijkt alsof ze vaker crimineel gedrag vertonen. Factoren die bijdragen aan het voorkomen van crimineel gedrag zoals een opleiding, werk, vrienden en een gezonde thuissituatie ontbreken ook vaak bij deze groep. “Maar het is ook mogelijk dat ze sneller door de mand vallen en bijvoorbeeld minder goed weten hoe ze zich moeten gedragen tijdens een rechtszaak,” zegt Kaal.

Volgens Kaal is het belangrijk dat bij criminele jongeren met een verstandelijke beperking hun beperking tijdig wordt herkend en dat justitie en gehandicaptenzorg met elkaar samenwerken. Nu is de gehandicaptensector nog geen vanzelfsprekende partner in de strafrechtketen van justitie, zegt Kaal. Als jongeren met een licht verstandelijke beperking in aanraking komen met justitie, zijn ze vaak nog niet in contact geweest met hulpverlening voor hun beperking. Soms is niet bekend dat er sprake is van een verstandelijke beperking. Ook komt het voor dat iemand wel zorg heeft gekregen uit de gehandicaptensector maar dat dit niet bekend is bij justitie. Met hun mogelijke beperking wordt dan ook geen rekening gehouden, bijvoorbeeld door hen in begrijpelijke taal aan te spreken tijdens verhoor of in de rechtzaal.

Hendrien Kaal zal op 7 november het lectoraat Licht verstandelijke beperking en jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden aanvaarden. Als lector wil zij de beschikbare kennis over deze doelgroep  en de nog ontbrekende informatie in kaart brengen.

© Nationale Zorggids