Normal_dialyse_patient

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) heeft een meldpunt ingesteld waar patiënten terecht kunnen met klachten over het taxivervoer van en naar het dialysecentrum. Het meldpunt is de gehele maand november open en moet leiden tot meer inzicht van klachten die leven rond het  ziekenvervoer. Dat meldt NierNieuws.

Door 85 dialyselocaties is medewerking aan de campagne toegezegd. Zij brengen de meldactie onder de aandacht van hun dialysepatiënten. Ook een aantal lokale patiëntenverenigingen zet zich in om de actie onder de aandacht van hun leden te brengen. Klachten kunnen gemeld worden op de NVN-site. Voor patiënten die niet met een computer overweg kunnen hebben de centra ook meldingsformulieren beschikbaar.

Het ziekenvervoer voor dialyserenden is verzekerd in het basispakket. Hierin heeft de NVN in het verleden een belangrijke rol in gespeeld. In 2004 dreigde het vervoer per taxi uit de zorgverzekering te worden geschrapt. Door een actie van NVN kon dit worden voorkomen en bleef het taxivervoer behouden voor dialyserenden, kankerpatiënten, rolstoelers en blinden.

In sommige regio's zijn met name de wachttijden en het maken van ritten met meerdere patiënten (met lange omrijtijden tot gevolg) vaak de oorzaak van klachten. NVN zal alle gegevens na afloop van de meldmaand verwerken en geanonimiseerd naar buiten brengen. Afhankelijk van het klachtbeeld dat uit de meldactie naar voren zal komen wordt bepaald welke verbeteracties nodig zijn.

© Nationale Zorggids