Normal_cochleair_implantaat_hoorimplantaat_slechthorend_doof

Slechthorende of dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) hebben als puber minder psychische problemen dan kinderen met een 'gewoon' gehoorapparaat. Dat meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Kinderen met gehoorproblemen kampen vaker met psychische klachten dan andere kinderen. De totale populatie van slechthorende en dove kinderen is heel divers, zowel in de mate van het gehoorverlies als de behandeling (een CI of gewoon hoorapparaat) en de manier van communiceren (in gebarentaal of gesproken taal). Onderzoekers van het LUMC hebben nu onderzocht in hoeverre vroeg gehoorverlies bij kinderen tot psychische problemen leidt.

Promovenda Stephanie Theunissen onderzocht kinderen van 9 tot 16 jaar die allemaal vóór hun vijfde behandeld waren voor gehoorproblemen. Theunissen verwachtte een relatie te zien tussen de ernst van het gehoorverlies en de problemen maar die bleek er helemaal niet te zijn.

Wel ontdekte de promovenda andere risicofactoren. Kinderen die een gewoon gehoorapparaat dragen, naar een speciale school gaan voor slechthorende kinderen of gebarentaal gebruiken hebben meer psychische problemen als angst, depressie en agressie. Opvallend was het verschil tussen kinderen met een CI en een hoorapparaat. De kinderen met een implantaat bleken het op veel psycho-sociale gebieden niet veel slechter te doen dan de controlegroep van kinderen zonder hoorproblemen.

Toch pleit Theunissen er niet voor om alle kinderen een CI te geven. De behandeling is ingrijpend, duur en onomkeerbaar. De ingreep wordt daarom alleen gedaan bij dove of zeer slechthorende kinderen. Belangrijker vindt Theunissen dat kinderen met een gehoorapparaat intensief begeleidt worden zoals dat nu al gebeurt bij kinderen met een hoorimplantaat. Het is mogelijk dat kinderen met een CI het juist beter doen door de begeleiding die zij krijgen van onder meer een logopedist en audioloog. Ook vroeg signaleren en behandelen van hoorproblemen is belangrijk.

© Nationale Zorggids