Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

Patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS gaan samen werken bij het realiseren van ondersteunde zelfzorg voor patiënten met een chronische ziekte. Hiervoor hebben zij de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!) opgericht. Minister Schippers van VWS gaf donderdag officieel het startschot voor het initiatief tijdens het Zelfmanagement congres 2013 in Nieuwegein. Dat meldt Skipr.

De deelnemende partijen willen zelfzorg toegankelijk te maken voor patiënten met een chronische ziekte. Deze vorm van zorg bestaat uit ICT, hulpmiddelen en ondersteuning vanuit de omgeving van de patiënt. De deelnemers aan ZO! beginnen hun samenwerking met het uitrollen en implementeren van zelfzorg voor patiënten met diabetes type 2. Het is de bedoeling dat zelfzorg voor alle chronische ziekten binnen enkele jaren standaard beschikbaar komt voor patiënten. Zelfzorg wordt bovendien een onderdeel van de reguliere inkoop van zorgverzekeraars.

De deelnemende partijen zijn overtuigd van de noodzaak om samen te werken, omdat het initiatief anders niet van de grond komt. 'Beter één goed systeem dat werkt, dan zeven briljante die niet werken', zegt Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Minister Schippers noemt het initiatief 'heel kansrijk'. Volgens haar is het cruciaal voor het slagen van het project dat alle partijen (patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) in de coöperatie vertegenwoordigd zijn.

Volgens directeur van patiëntenfederatie NPCF Wilna Wind zijn zelfzorg en zelfmanagement de toekomst. 'De voordelen zijn zorg op maat voor de patiënt. Zelfmanagement kan alleen succesvol zijn als de patiënten ook een stem hebben in zelfzorg. Inbreng vanuit de patiënten is daarom een randvoorwaarde om dit programma succesvol te maken', aldus Wind.

Een bijkomend voordeel van zelfzorg is het terugdringen van de zorgkosten, zodat de zorg in de toekomst ook betaalbaar blijft. De zorgverlener zal hierin geleidelijk een meer coachende rol krijgen: hij leert de patiënt bijvoorbeeld omgaan met tools, zodat deze zijn gezondheid zelf stabiel kan houden of kan verbeteren.

© Nationale Zorggids