Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

Het inzetten van zogenoemde Eigen Kracht-conferenties bij kinderen met een licht verstandelijke beperking werkt. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat het Trimbos-instituut uitvoerde in Overijssel. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

In de provincie Overijssel wordt er naar gestreefd om elk zorgtraject op te starten met een Eigen Kracht-conferentie: een georganiseerde bijeenkomst van de hulpvrager en de personen in zijn omgeving, zoals familie, vrienden en buren. Met hulp van een Eigen Kracht-coördinator wordt een plan opgesteld voor de ondersteuning van de hulpvrager, waarbij de regie zoveel mogelijk blijft liggen bij de hulpvrager zelf en zijn netwerk. Het inschakelen van professionele ondersteuning kan er wel of geen deel van gaan uitmaken.

Voor de ondersteuning van jongeren met een licht verstandelijke beperking startte de provincie eind 2010 een project met verschillende ketenpartners. Vanuit de gehandicaptensector nemen Frion, ’s Heeren Loo, De Twentse Zorg Centra, orthopedagogisch behandelcentrum Ambiq en de William Schrikker Groep deel aan het project.

Om de resultaten van dit project te meten heeft het Trimbos-instituut twee groepen met elkaar vergeleken: 71 kinderen bij wie een Eigen Kracht-conferentie werd ingezet en 53 kinderen bij wie dat niet gebeurde. De gemiddelde leeftijd van de kinderen lag tussen de elf en twaalf jaar.
Uit het onderzoek blijkt dat de groep gezinnen bij wie een Eigen Kracht-conferentie is ingezet er sterk op vooruit ging. Zowel met het kind als met het gezin ging het twaalf maanden na de conferentie beter. Bij de groep zonder Eigen Kracht-conferentie werd slechts een geringe afname van de problemen geconstateerd.

De Eigen Kracht-conferenties leiden niet onmiddellijk tot lagere kosten, maar de onderzoekers verwachten dat het inzetten van dit instrument op langere termijn toch kosteneffectief is. Als door de inzet van Eigen Kracht-conferenties de problemen afnemen, zal er op de langere termijn minder professionele zorg nodig zijn.

© Nationale Zorggids