Normal_brand_gebouw

In 2012 blijkt het aantal binnenbranden in zorggebouwen met ruim 55 procent te zijn gestegen naar een recordaantal van 1673. Hierbij vielen vijf dodelijke slachtoffers. Dat meldt BeveiligingNieuws.

Onder zorggebouwen vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen en gebouwen voor ouderenzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg. In de laatste dertien jaar zijn in totaal 48 dodelijke slachtoffers gevallen bij branden in zorggebouwen. Dit blijkt uit cijfers van Incidentbeheersing Management Zorginstellingen (IBMZ) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het IBMZ is de stijging van het aantal binnenbranden zeer zorgelijk en duiden de cijfers erop dat de zorginstellingen de brandveiligheid nog niet voldoende op orde hebben. Bestuurders zien brandveiligheid nog onvoldoende als onderdeel van het integrale risicomanagement. Vooral in de avonduren, 's nachts en in het weekend is er vaak niet genoeg personeel aanwezig om goede hulp te kunnen bieden bij calamiteiten. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met de (soms beperkte) zelfredzaamheid van cliënten en brengt de zorgsector de brandgevallen zelf onvoldoende in kaart.

© Nationale Zorggids