Normal_hartpatient_verpleegkundige

Patiënten met een aandoening aan het hart blijken verschillende behoeftes en voorkeuren te hebben als het gaat om ondersteuning en educatie. Promovenda Sandra Vosbergen ontwikkelde een methode waarmee informatie en hulp op maat kan worden gegeven. Dat meldt Artsennet.

In de begeleiding van hartpatiënten maakt het veel uit in welk stadium van de ziekte ze zijn. Patiënten die een hoog risico lopen of recent een cardiovasculaire crisis hebben doorgemaakt hebben andere ondersteuning nodig dan patiënten die in een chronische fase van de aandoening verkeren.

In een onderzoek toont Vosbergen aan dat hartpatiënten een individuele voorkeur blijken te hebben voor de manier waarop schriftelijke informatie over hun ziekte en de behandeling aan hen wordt verstrekt. Vosbergen ontwikkelde een methode waarmee die individuele wensen in kaart kunnen worden gebracht. Op die manier sluit de geschreven informatie zo goed mogelijk aan bij wat de patiënt wil.

Vosbergen wijst erop dat het een uitdaging is om patiënten te ondersteunen die zich in de stabiele fase van hun ziekte bevinden en die door willen met hun leven. In de informatie die zij bijvoorbeeld  via e-healthapplicaties onder ogen krijgen, willen zij niet steeds worden herinnerd aan hun patiënt zijn.

Sandra Vosbergen promoveert op 16 januari aan de Universiteit van Amsterdam.

© Nationale Zorggids