Logo_vng-logo

(Novum) - Als de gemeenten volgend jaar extra zorgtaken krijgen, moet de overheid die scherp blijven monitoren en zo nodig bijsturen. Ook kunnen gemeenten zo van elkaar leren. Dat adviseert Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) donderdag in een rapport aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA).

In het rapport kijkt de RVZ naar hoe kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van de zorg wordt bereikt als de gemeenten in 2015 zorgtaken overnemen van de rijksoverheid. Het instellen van een jaarlijkse monitor is de belangrijkste aanbeveling die de RVZ doet. De overheid moet zorgtaken niet zomaar over de schutting gooien, maar kritisch in de gaten houden.

Daarnaast moeten masterclasses worden georganiseerd waarin gemeenten bij kunnen leren en iets van elkaar opsteken, stelt de raad. Als bijvoorbeeld blijkt dat initiatieven waarin burgers zelf zorgtaken overnemen werken, kunnen andere gemeenten daar hun voordeel mee doen. De kosten voor de zorg zullen daarmee dalen.

Verder stelt de RZV dat meer onderzoek moet worden gedaan naar het verplichtender maken van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit omdat van burgers wordt verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid gaan dragen in het nieuwe zorgmodel.

Overigens bleek woensdag dat bijna zeventig procent van de gemeenten het akkoord dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in december met het kabinet sloot over de decentralisatie van de langdurige zorg niet steunt Dat blijkt uit een raadpleging onder de gemeenten, meldt de VNG woensdag.

Van de driehonderd gemeenten die hebben gereageerd steunt 33 procent het onderhandelingsresultaat; 67 procent verwerpt dat. Volgens de gemeenten bestaat nog steeds onduidelijkheid over de budgetten en is er te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met de zorgverzekeraars. Ook hekelen de gemeenten de 'toenemende stapeling' van kabinetsmaatregelen waarmee de gemeenten te maken krijgen.

Behalve de langdurige zorg wil het kabinet ook taken op het gebied van de jeugdzorg en werk overhevelen naar de gemeenten. Het VNG-bestuur neemt vrijdag een besluit over de vervolgstappen.