Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

(Novum) - Ruim twintig zorginstellingen zijn onder verscherpt toezicht geplaatst omdat ze de zorgbehoefte van cliënten erger voorstelden dan werkelijk het geval is. Deze instellingen mogen voorlopig niet meer zelf inschatten welke zorg een patiënt nodig heeft, meldt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Eind november waarschuwde het CIZ al hier op toe te gaan zien. In een maand tijd zijn nu 23 instellingen onder toezicht gesteld.

Dat zorginstellingen aandoeningen zwaarder bestempelen dan werkelijk het geval is, is geen grote verrassing. NRC Handelsblad schreef vorige maand over een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Psychologen waaruit bleek dat psychologen vaak bewust een zware stempel op hun cliënten plakken.

Dat doen psychologen en zorginstellingen omdat de verzekeraar de therapie anders niet vergoedt. Meer dan vier op de tien psychologen zou aangeven te maken te hebben gehad met 'omhoog labelen'. Dit zou soms noodzakelijk zijn omdat een cliënt anders van hulp verstoken blijft.