Transplantatie van stamcellen

Het College voor zorgverzekeringen heeft besloten om stamceltransplantatie bij de ernstige huidziekte epidermolysis bullosa (EB), ook wel blaarziekte, vanuit het basispakket te vergoeden. Nederland is het eerste land in Europa die deze behandeling aanbiedt. Dit meldt UMC Utrecht.

EB is een erfelijke huidziekte waarbij vanaf de geboorte levenslang blaren ontstaan op de huid en de slijmvliezen. Patiënten met blaarziekte worden ook wel vlinderkinderen genoemd omdat de huid zo kwetsbaar is als de vleugel van een vlinder. Bij de ernstigste vormen is de pijn van de wonden ondraaglijk. Op den duur ontstaan misvormingen en huidkanker. EB is niet te genezen, bij de ernstigste vormen is de levensduur ongeveer 35 jaar. In Nederland zijn ongeveer dertig mensen met ernstige blaarziekte.

Bij de stamcelbehandeling wordt het beenmerg van de patiënt vernietigd met chemotherapie. Via een infuus krijgt de patiënt vervolgens vreemd navelstrengbloed toegediend. Na twee tot drie weken herstelt het beenmerg. De donorcellen hebben het vermogen om in andere celtypen te veranderen, zoals huidcellen. De gedachte is dat de chronische huidschade de donorstamcellen naar de huid trekt waar zij het afwezige eiwit produceren. Dit leidt tot afname van de blaarvorming en verbetering van de wondgenezing.

Voor mensen met ernstige EB kan stamceltransplantatie het levensperspectief radicaal veranderen. In Amerika is deze behandeling al enige tijd mogelijk en zijn gunstige resultaten geboekt. In Nederland wordt stamceltransplantatie bij kinderen uitgevoerd door het UMC Utrecht. Het UMCG in Groningen is het landelijk centrum voor patiënten met blaarziekte. Beide ziekenhuizen zijn blij met het besluit van het College voor zorgverzekeringen.

© Nationale Zorggids