Normal_ondernemers_zakenmensen_mensen_samenwerken_werk

(Novum) - Werkgevers zijn wel degelijk aan de slag gegaan met het maken van banen voor arbeidsgehandicapten, zoals in het sociaal akkoord is afgesproken. Dat laten voorzitter van vakcentrale FNV Ton Heerts en Jannes van der Velde van werkgeversorganisatie AWVN weten. Zij reageren daarmee op de zorgen van CNV Vakmensen over de voortgang.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat bedrijven vrijwillig tot en met 2026 honderdduizend arbeidsgehandicapten aan een baan moeten helpen. CNV Vakmensen stelde woensdag dat als er in het algemeen geen banen zijn, die er ook zeker niet zijn voor arbeidsgehandicapten. Volgens eigen onderzoek zou tachtig procent van de werkgevers geen banen hebben.

Heerts zegt de eerste positieve signalen wel te hebben gezien. Als voorbeeld haalt hij een regionaal sociaal akkoord aan in de regio IJssel-Vecht. Dat werd woensdag ondertekend. "Werkgevers daar hebben zich vastgelegd op het creëren van duizend extra banen voor arbeidsgehandicapten bovenop de afspraken in het sociaal akkoord. Dat geeft de burger moed."

Volgens Heerts staan de sociale partners wel nog maar 'aan het begin'. "Zoiets realiseer je niet in één dag", zegt Heerts. "Ik stel me er een diesel bij voor, het duurt even voor zo'n voertuig op gang is gekomen."

Werkgeversorganisatie AWVN ontkent niet dat er momenteel weinig banen zijn. Om arbeidsgehandicapten toch aan een baan te helpen, moeten bedrijven dan ook anders gaan kijken naar bestaande werkzaamheden. "Werkzaamheden moeten anders gebundeld gaan worden, zodat ze wel kunnen worden uitgevoerd door arbeidsgehandicapten", licht woordvoerder Van der Velde toe.

De AWVN heeft heeft vorige week de eerste bijeenkomsten georganiseerd om bedrijven hierover voor te lichten. De zorgen van CNV, over de belofte van werkgevers om eind 2016 elfduizend banen te hebben voor arbeidsgehandicapten, zijn dan ook voorbarig vindt Van der Velde. "Het pessimisme delen we niet."

Volgens Heerts is het wel goed dat de werkgevers de deksel op hun neus krijgen, als ze hun belofte niet nakomen. Als bedrijven voor eind 2016 namelijk niet tot elfduizend banen zijn gekomen, voert staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA) een wettelijk quotum in. Als bedrijven daaraan dan niet voldoen, kunnen ze een boete krijgen van vijfduizend euro per niet gecreëerde baan. "Nu er heldere landelijke afspraken zijn met een dreigend quotum als stok achter de deur begint het op gang te komen."