Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) is nu nog onvoldoende duidelijk welke zorg mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) mogen inkopen. Hierdoor kunnen zorgkantoren moeilijk controleren op misbruik. De Nza pleit bij staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid voor een duidelijkere omschrijving van de regels. Dit meldt GGZ Nieuws.

Zorgkantoren moeten pgb-uitgaven controleren om te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van zorggeld. Maar door onduidelijkheden in de regels is het voor zorgkantoren bijna niet mogelijk om te bepalen of budgethouders zorg ontvangen die bij hun indicatie passen.

Dit jaar doet de NZA nader onderzoek naar de effecten van de aanpak van pgb-fraude. Zo zal de zorgautoriteit huisbezoeken brengen aan cliënten en gesprekken met het voeren. Ook gaat de Nza controleren of zorgkantoren de aanvraagpapieren en het budgetplan kritisch checken. Zorgkantoren zouden vooraf meer informatie moeten inwinnen over de zorg die cliënten willen inkopen om verdachte signalen op tijd te ontdekken. Daarnaast zouden de kantoren beter moeten samenwerken om kwetsbare budgethouders te beschermen tegen uitbuiting.

© Nationale Zorggids