Normal_vergrootglas_loep_vergroten_onderzoek

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris van VWS een aanwijzing gegeven aan Logeer- en Pleegzorgboerderij Berakha in Twisk. Berakha mag geen nieuwe cliënten voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf meer aannemen tot de zorg op orde is.

Berakha is een kleinschalige boerderij met dertien slaapkamers. Vanuit een christelijke overtuiging wordt opvang geboden aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of een stoornis in het autistisch spectrum.

Op 4 juli 2013 bracht de IGZ een onverwacht bezoek aan de logeerboerderij in het kader van onderzoek naar nieuwe of onbekende zorgaanbieders. De inspectie constateerde toen tekortkomingen, onder andere op het gebied van deskundigheid van personeel en medicatieveiligheid. Berakha kreeg tien weken de tijd om de zorg op orde te brengen. Tijdens het vervolgonderzoek van de inspectie in november bleek dat zorgboerderij nog steeds niet voldeed aan de wettelijk gestelde eisen en voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg. De inspectie adviseerde de staatssecretaris daarom een aanwijzing te geven.

Uit het laatste onderzoek van de inspectie op 12 maart 2014 is gebleken dat Berakha weliswaar verdere verbeteringen heeft doorgevoerd, maar dat de aanwijzing nog van kracht is tot de geleverde zorg weer helemaal voldoet.

© Nationale Zorggids