Normal_arie_slob_christenunie_cu_politiek

Bij de overheveling in 2015 van zorgtaken naar de gemeenten moet er extra geld komen voor dagbesteding, jeugdzorg en ondersteuning van vrijwilligers. Dat zegt Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU). Slob zal zich daarvoor inspannen tijdens de onderhandelingen met het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Dat meldt Skipr.

Volgens de fractievoorzitter is er in elk geval 200 miljoen euro extra nodig voor de dagbesteding om mantelzorgers te ontlasten. 'De zorg dichtbij mensen kan niet zonder extra geld voor het jaar waarin alle veranderingen gaan plaatsvinden', aldus Slob.

Slob is bang dat door de overheveling situaties ontstaan waarin kwetsbare mensen gedupeerd worden. 'Hoezeer wij ook de visie delen dat zorgtaken aan de gemeente kunnen worden overgedragen, voor de ChristenUnie staan zorgvuldigheid en het ontzien van de meest kwetsbare groepen in alle veranderingen voorop. Als wij aanschuiven bij de onderhandelingen over de begroting van 2015, moet dit geregeld worden', zei Slob dinsdag.

Behalve de extra miljoenen voor dagbesteding wil Slob volgend jaar ook 60 miljoen euro meer voor de jeugdzorg. Hij wil voorkomen dat met name slachtoffers van loverboys, jongeren met een psychiatrische stoornis en pleegzorg voor jeugd met een handicap worden geraakt door de bezuinigingen. Verder wil Slob dat er een toeslag komt voor kleine zorginstellingen en zorginitiatieven. Ook moeten vrijwilligersorganisaties als De Zonnebloem en Stichting Present volgens Slob extra geld krijgen.

© Nationale Zorggids