Normal_jongeren_probleemjongeren
 
Het aantal arbeidsongeschikte jongeren in Overijssel heeft een recordhoogte van 6000 personen behaald. Van alle Overijsselse jongeren tot 25 jaar ontvangt 1 op de 16 een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gaat hier voornamelijk om een Wajong-uitkering. Onder de afgekeurde jongeren zijn de helft meer mannen dan vrouwen. Dit meldt RTV Oost.
 
Het aantal afgekeurde jongeren in Overijssel ligt niet alleen hoger dan het landelijke gemiddelde, het is zelfs één van de hoogste percentages van het land. Het gaat in bijna alle gevallen om een Wajong-uitkering. Deze wordt uitgekeerd bij langdurige ziekte of een handicap. 
 
In de afgelopen 10 jaar raakten in zowel Overijssel als de rest van Nederland vooral jongens arbeidsongeschikt. Sinds 2003 zijn er daarom meer mannen dan vrouwen arbeidsongeschikt. Momenteel is het aantal afgekeurde mannen in Overijssel bijna de helft meer dan de vrouwen.  
 
De arbeidsongeschiktheid onder jongeren lijkt een typisch stadsprobleem: 1 op 12 jongeren in Deventer, Zwolle, Hengelo en Almelo krijgen een Wajong-uitkering. De plattelandsgemeenten hebben een veel lager percentage. 
 
Vanaf volgend jaar moeten alle 'Wajongers' opnieuw worden gekeurd. Er wordt vermoed dat velen onterecht zijn afgekeurd omdat dat goedkoper zou zijn geweest voor de gemeente. Het aantal arbeidsongeschikten in andere leeftijden is al jaren aan het dalen in Overijssel. 
 
© Nationale Zorggids