Normal_handen

Wanneer zorgverzekeraars per 2015 verantwoordelijk worden voor de thuiszorg, kan dit slecht uitpakken voor chronisch zieken en ouderen. De thuiszorg levert alleen verlies op en dus trekken de zorgverzekeraars verliesgevende klanten aan wanneer ze de beste zorg bieden aan chronisch zieken. Dit meldt de NOS. 

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam luiden de noodklok. Zij waarschuwen dat zorgverzekeraars in eerste instantie op prijs in zullen gaan kopen. Het leveren van betere zorg zou daarbij van minder belang zijn. Aanvullende maatregelen zijn nodig, aldus de wetenschappers, om de kwaliteit van de thuiszorg te waarborgen. 
 
Het model dat momenteel het verlies aan de thuiszorg compenseert aan zorgverzekeraars werkt onvoldoende. De verantwoordelijkheid voor de thuiszorg brengt een kostenplaatje van 4 miljard euro met zich mee, die in 2015 op het bordje van de zorgverzekeraars wordt gelegd. Echter, voor zorgverzekeraars is het voorop stellen van de kwaliteit van de zorg helemaal niet aantrekkelijk, aangezien ze dan alleen maar verliesgevende klanten aantrekken. De onderzoekers raden aan het compensatiemodel te verbeteren om dit scenario te voorkomen. 
 
Daarnaast pleiten de onderzoekers in hun rapport ook voor invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dit zou, aldus Richard van Kleef, een van de onderzoekers, meerdere problemen aanpakken. "Wij pleiten ervoor omdat de basispremie laag wordt, en lage premies leiden tot meer concurrentie. Daarnaast zou dit een oplossing voor het probleem met wanbetalers zijn. Als het op een andere manier wordt ingevoerd blijven de grote gevolgen voor de koopkracht van mensen uit."
 
De onderzoekers luiden nu de noodklok omdat in de komende maand de Tweede Kamer de zorgplannen van het kabinet gaat bespreken. Daarna wordt er een besluit genomen. 
 
© Nationale Zorggids