Logo_belastingdienst_logo

Belastingplichtigen die in een kalenderjaar voorafgaand aan 2014 uitgaven voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing hebben gedaan en voor de aftrek als specifieke zorgkosten een afschrijvingsregeling hebben toegepast, mogen ook in 2014 deze afschrijvingen aftrekken. Dat meldt Taxence.

Dat is bepaald in het Besluit Eerbiedigende werking afschrijvingsregime dat op 17 maart werd opgesteld door staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes.

Met ingang van 1 januari 2014 was in de Wet IB 2001 een beperking aangebracht in de mogelijkheid om uitgaven voor hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te brengen. Het gaat om rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. Door de wetswijziging konden in reeds bestaande afschrijvingsregelingen deze kosten niet langer als specifieke zorgkosten worden afgetrokken. Dit is volgens de staatssecretaris ongewenst. Hij keurt daarom alsnog goed dat het afschrijvingsregime ook in 2014 wordt gerespecteerd.

© Nationale Zorggids