Meisjes die communiceren in gebarentaal

Wanneer ouders zich goed voelen over het feit dat hun kind doof is, dan is het voor hen makkelijker om te communiceren  met het kind. De ouders maken dan makkelijker de stap naar het gebruiken van gebarentaal, gebaren of visuele elementen. Het kind krijgt hierdoor niet alleen meer informatie, maar leert tevens zich beter uit te drukken met dezelfde woordenschat. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Kimberley Mouvet voerde voor haar doctoraal bij de universiteit van Gent een onderzoek uit naar taalverwerving van dove kinderen. Daaruit concludeert zij dat er een relatie bestaat tussen hoe ouders zich voelen en het aanbod dat ze kunnen geven aan hun dove kind. Daarbij zijn de gevoelens ten opzichte van het kind en de gevoelens ten opzichte van taal van belang. Mouveut analyseerde video beelden van jonge kinderen, deed taaltesten en nam interviews af voor haar onderzoek. 
 
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat ouders meer taalmogelijkheden voor hun kind creëren wanneer zij blij zijn, of zich goed voelen, over de doofheid van hun kind. Daarnaast blijkt dat wanneer de ouders een minimum aan gebarentaal adequaat aan het kind aanbieden, dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de woordenschat en grammatica van het kind. De kinderen, zo stelt Mouvet, kunnen met dezelfde woordenschat meer uitdrukken. Bij kinderen die geen gebarentaal of visuele elementen aangeboden krijgen blijft deze ontwikkeling achter.
 
© Nationale Zorggids