Logo_prokkel

Op maandag 2 juni gaat de Nationale Prokkelweek weer van start. Tijdens deze week kunnen mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten tijdens een van de 350 activiteiten die georganiseerd worden. Dit jaar staat de week in het thema van de participatiesamenleving; de uitdaging is om te ontdekken wat deze samenleving voor hen gaat betekenen. Dit meldt Het Netwerkhuis.  

Een prokkel is een prikkelende ontmoeting; een ontmoeting tussen iemand  zonder en iemand met een verstandelijke beperking. 
 
De Nationale Prokkelweek 2014 gaat met het luiden van de beursgong op de Amsterdamse beurs op 2 juni van start. 's Middags vindt het sportieve evenement de Prokkelsterrenslag plaats. 
 
De week duurt van 2 tot 7 juni. Verspreid over het land vinden meer dan 350 activiteiten plaats. Deze activiteiten sluiten aan op de actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Deelnemers kunnen ontdekken wat de hervorming van de Langdurige Zorg, de Participatiewet of de Wet op de jeugdzorg voor hen gaat betekenen. 
 
Voor een locatieoverzicht klikt u hier.
 
© Nationale Zorggids