Logo_download
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen, onder wie mensen met een beperking. Om te garanderen dat de cliëntondersteuning ook de komende jaren goed geregeld is, hebben de regiogemeenten afspraken gemaakt met MEE Noord-Limburg, de organisatie die deze vorm van ondersteuning verzorgt. Dit meldt de gemeente Peel en Maas. 
 
MEE Noord-Limburg
De regiogemeenten willen MEE Noord-Limburg intensief betrekken bij het continueren van de cliëntondersteuning. Daarvoor hebben ze afgesproken dat MEE 80% van het beschikbare budget krijgt om zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen te blijven verzorgen. Daarnaast krijgt MEE 10% van de beschikbare middelen om te werken aan vernieuwing. Het doel daarbij is dat inwoners meer gebruik gaan maken van hun eigen kracht en hun sociale omgeving. 
 
Gemeenten
De gemeenten verwachten onder meer van MEE dat ze de toenemende vraag naar cliëntondersteuning helpt opvangen en gaat deelnemen in lokale initiatieven, zoals wijkteams en gezinscoaches. De rest van het budget gebruiken de gemeenten om de onafhankelijke cliëntondersteuning verder te ontwikkelen gezamenlijk met alle partijen die actief zijn op dit gebied. Het doel is te komen tot een regionaal en lokaal netwerk, waar de zorg voor en ondersteuning aan kwetsbare groepen op elkaar aansluit en elkaar versterkt. Naast MEE worden ook andere organisaties uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren. 
 
Regionale samenwerking 
De zeven noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) werken samen aan het vormgeven van de veranderingen op het gebied van de zorg, welzijn, werk en inkomen. Door de afspraken met MEE Noord-Limburg leggen de gemeenten een stevige basis om lokaal en regionaal goede invulling te geven aan cliëntondersteuning. 
 
© Nationale Zorggids