Logo_koninklijke_kentalis_logo

School voor speciaal onderwijs De Voorde gaat samen met Kentalis. De Voorde is een protestants-christelijke school voor kinderen met auditieve of communicatieve beperking (cluster 2) en maakt onderdeel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Per 1 januari wordt de school overgedragen aan Kentalis.

De Voorde heeft locaties in Rijswijk en Zoetermeer. In die laatste plaats wordt De Voorde samen met Kentalis Scholengemeenschap Effatha ondergebracht in het nieuwe Zorg Onderwijs Centrum. Rijswijk blijft de hoofdlocatie van De Voorde.

De samenwerking heeft te maken met de wet Passend Onderwijs die na de zomer ingaat. Volgens deze wet moeten cluster 2 scholen onderwijs gaan geven vanuit instellingen. Door de samenvoeging  gaan beide organisaties een instelling vormen waarin breed passend onderwijs geboden kan worden aan kinderen met gehoorstoornissen of taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Bestuurder Henk Bakker bij Kentalis: “Wij zijn erg blij dat het nu ook in dit deel van het land mogelijk wordt gezamenlijk het best mogelijk onderwijs aan te bieden voor onze leerlingen. Kentalis en De Voorde brengen zo het beste van elkaar samen in nieuwe huisvesting met nieuwe kansen.”

© Nationale Zorggids