Normal_gray1120-kidneys

Veel mensen kennen hun nierfunctie niet, terwijl die belangrijk is voor wie dagelijks medicijnen gebruikt. De campagne die de Nierstichting lanceerde om daar verandering in te brengen, is een succes. Duizenden mensen vulden de Check Nier&Medicijn al in en ontvingen persoonlijk advies. 87% van hen zijn zeer positief over de check, blijkt uit evaluatie.

In de campagne ‘Medicijnen moeten u beter maken. Niet slechter.’ maakt de Nierstichting sinds dit voorjaar risicogroepen (mensen met diabetes, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten) ervan bewust dat medicijnen hun werk alleen veilig kunnen doen, als de nieren ook hun werk doen. Bij mensen met een hoog risico op nierschade, moet minstens eens per jaar de nierfunctie worden bepaald, en de uitslag uitgewisseld tussen de huisarts en apotheker. Zo kunnen de huisarts en apotheker samen de veiligheid van het medicijngebruik bewaken. Dat gebeurt echter te weinig.
 
Daarom riep de Nierstichting risicogroepen op om de Check Nier&Medicijn in te vullen op www.nierstichting.nl/check. Zo’n 6.880 mensen deden dat. Na enkele vragen krijgt elke bezoeker advies op maat over het bepalen van de nierfunctie. In een evaluatie met ruim 1.000 bezoekers bleek dat 87% positief was over Check Nier&Medicijn. Veel bezoekers vonden het advies informatief en een steun in de rug om een gesprek aan te gaan met de zorgverlener. Een deel van hen maakte daarop een afspraak met de huisarts of apotheker om de nierfunctie te laten controleren; in sommige gevallen is medicatie vervangen voor een ander medicijn dat minder slecht is voor de nieren.
 
De check blijft beschikbaar. Dat is ook hard nodig. Onder risicogroepen voor nierschade gaat de meeste aandacht uit naar de primaire aandoening, bijvoorbeeld diabetes. Begrijpelijk, maar de zorg kan teniet gaan als arts en apotheker de nierfunctie niet in het oog houden. 
 
 © Nationale Zorggids