Normal_scrabble

Een op de negen volwassenen heeft moeite met lezen en schrijven. Ook het Havenziekenhuis in Rotterdam ziet  regelmatig patiënten die tegen dit probleem aanlopen. Van 7 tot en met 14 september is de ‘Week van de Alfabetisering’ en landelijk worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals voorleessessies, taalspreekuren en Woezel en Pip voorleeswedstrijden. Dat meldt het Havenziekenhuis.

Het Rotterdamse ziekenhuis is bondgenoot in de alliantie tegen laaggeletterdheid en houdt in haar communicatie zoveel mogelijk rekening met laaggeletterden. Zo zijn de website en de folders geschreven in begrijpelijke taal met korte zinnen en zo weinig mogelijke moeilijke woorden. Deze week besteedt het Havenziekenhuis extra aandacht aan het belang van eenvoudige taal. Zo kunnen medewerkers meedoen aan een prijsvraag waarbij zij medisch jargon moeten ‘vertalen’ en ook via placemats in het restaurant wordt informatie gegeven over de problemen die laaggeletterde patiënten kunnen ondervinden.

Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze zich vaak niet goed kunnen redden in de samenleving. Ze ervaren problemen thuis, op het werk of met hun gezondheid. De omgeving weet vaak niet dat zij laaggeletterd zijn omdat mensen zich ervoor schamen. In de praktijk hebben laaggeletterden vaak moeite met alledaagse zaken als het invullen van formulieren, het lezen van een bijsluiter en het begrijpen en opvolgen van adviezen van een arts of verpleegkundige. Zinnen en woorden als ‘nuchter naar het ziekenhuis’, ‘oraal gebruiken’, en ‘de uitslag is negatief’ worden niet door iedereen goed begrepen.

Bij veel patiënten is het niet meteen duidelijk dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Wel zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat iemand moeite heeft met lezen en schrijven. Deze mensen hebben moeite met het formuleren van  vragen en het omschrijven van klachten. Ook sturen zij vaak geen e-mails en komt het regelmatig voor dat zij afspraken niet noteren en daardoor te laat of helemaal niet komen opdagen in het ziekenhuis.

© Nationale Zorggids