Logo_pvvn1

In een onderzoek dat de Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie (PVVN) en St. Jude Medical uitgevoerd hebben onder 1.000 Nederlanders, blijkt dat slechts één op zes Nederlanders (16%) weet wat chronische pijn is. Chronische pijn, een ziekte waarbij pijnklachten langer dan drie maanden aanhouden terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is, raakt veel Nederlanders: 18% van de bevolking lijdt aan deze aandoening. Dit meldt PVVN. 

De PVVN wil het probleem aankaarten dat huisartsen en patiënten nog te weinig op de hoogte zijn van de ziekte en de bestaande behandelmethoden. De diagnose en de selectie van de juiste behandeling laat vaak tot zeven jaar op zich wachten. 
 
Het onderzoek toont aan dat slechts 16% van de respondenten in staat is een juiste omschrijving van de ziekte te geven, terwijl bijna iedereen (98,5%) beweert er al van gehoord te hebben. Driekwart van de Nederlanders (72%) is ervan overtuigd te weten wat de ziekte effectief inhoudt. Enkele misverstanden rond chronische pijn zijn dat patiënten levenslang continu met pijnklachten rondlopen (44% van de respondenten) en dat het om levenslange, periodiek terugkerende pijnklachten gaat (38% van de respondenten). 
 
De oorzaak van de gebrekkige kennis over chronische pijn kan liggen aan de informatiekanalen die de Nederlanders consulteren voor hun medische vragen. Eén op de vijf respondenten (19,5%) heeft ooit via de huisarts over chronische pijn gehoord. Toch is 58% van de ondervraagde Nederlanders ervan overtuigd dat de huisarts het juiste aanspreekpunt is voor een correcte behandeling van de ziektebeelden. 
 
Nederlanders hebben duidelijk een verkeerd beeld van chronische pijn. 43% van de bevraagde Nederlanders is ervan overtuigd dat mensen met chronische pijn leren leven en zelfs één op de vier (24%) is er zeker van dat het probleem tussen de oren zit. Desondanks wordt de impact ervan op het sociaal en professioneel leven wel goed ingeschat: zo geeft maar liefst 78% aan dat mensen die lijden aan chronische pijn vaak minder of helemaal niet deelnemen aan sociale gelegenheden en 61% zegt dat de professionele carrière van pijnpatiënten eronder lijdt. 
 
Chronische pijn komt vaak voor uit rugpijn (55%), gewrichtspijn (46%), nekpijn (34%), hoofdpijn (22%) en artritis (18%)[1]. Het onderzoek toont aan dat de Nederlander denkt dat de pijn bestreden kan worden via pijnstillers (53%) of behandeling door een fysiotherapeut (50%), maar deze behandelingen zijn vaak zonder blijvend resultaat. Slechts vier op tien Nederlanders die al gehoord hebben van neurostimulatie noemt dit als een geschikte behandelmethode.
 
 © Nationale Zorggids