Logo_logo_actiz

Vanaf 2015 moet wijkverpleging de oplossing worden voor de thuiszorg aan ouderen en langdurig zieken. Hierdoor kunnen mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen. De branchevereniging voor zorgondernemers Actiz waarschuwt dat zorgverzekeraars daar nu al een stokje voor steken door veel te weinig wijkverpleging in te kopen.

Actiz analyseerde het inkoopbeleid van zorgverzekeraars op het gebied van wijkverpleging en constateert dat zorgverzekeraars korten op zowel het aantal uren zorg als op het tarief. Bij meerdere zorgaanbieders leidt dit tot een omzetverlies van vijftien procent of meer, waardoor cliënten in 2015 minder zorg en ondersteuning dreigen te krijgen dan dit jaar. Volgens Actiz komt de wijkverpleging hierdoor al op losse schroeven te staan voordat het nieuwe beleid goed en wel wordt uitgevoerd.

Op donderdag 30 oktober wordt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) gevoerd over de wijkverpleging. In een eerder spoedoverleg met de staatssecretaris van VWS heeft Actiz aangedrongen op het toezien op de beloofde 'zachte landing': er is echt meer geld nodig om cliënten de nodige zorg te laten houden en wijkverpleegkundigen in dienst te houden, dan wat nu door zorgverzekeraars wordt ingekocht. Actiz-directeur Aad Koster: 'Als donderdag in het AO in de Tweede Kamer geen duidelijke toezeggingen worden gedaan over extra geld voor wijkverpleging, gaan veel cliënten dat zeker merken. En daar willen we ze over informeren. Dan zullen we onze leden, de zorgorganisaties, adviseren om een brief te versturen naar al hun cliënten om het echte en eerlijke verhaal te vertellen.'

© Nationale Zorggids