Normal_samenwerking

De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie (Woortblind) gaan hun krachten bundelen om zich samen sterk te maken en in te zetten voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. De verenigingen hebben besloten om vanaf 1 januari samen verder te gaan als nieuwe vereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie: Impuls & Woortblind. 

De samenwerking is een logisch gevolg van groeiende kennis en inzichten, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de ervaringspraktijk. Naarmate de kennis over ADHD/ADD en dyslexie en dyscalculie groeit, wordt steeds duidelijker dat er een grote overlap is. Ze komen vaak samen voor bij één persoon, of het ene gezinslid heeft AD(H)D en een ander heeft dyslexie en/of dyscalculie.

De nieuwe vereniging heeft een aantal doelstellingen, waaronder het behartigen van de belangen van de doelgroep en het geven van voorlichting aan zowel de eigen leden als aan werkgevers, bedrijfsartsen en behandelaars. De vereniging hoopt hiermee de positie van mensen met ADHD en/of dyslexie te versterken.

© Nationale Zorggids