Normal_transparantie

Vaardigheden om gezondheidsinformatie te krijgen, begrijpen en toe te passen zijn belangrijk voor succesvol zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte, zo blijkt uit een onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Hoe meer een patiënt beschikt over zogenoemde ‘gezondheidsvaardigheden’ beschikken, hoe beter hij of zij erin slaagt om in het dagelijks leven in met de ziekte en behandeling om te gaan. Over het algemeen is het niveau van deze vaardigheden onder chronisch zieken in Nederland redelijk hoog maar een aanzienlijk deel van hen heeft er moeite mee, zo stelt het NIVEL. Met name ouderen, mensen met een lagere opleiding en chronisch zieken met meerdere ziekten of lichamelijke beperkingen blijken meer moeite te hebben met bijvoorbeeld het lezen van bijsluiters en folders, of met het vinden van gezondheidsinformatie op internet.

Uit een onderzoek onder 1341 leden van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) van het NIVEL blijkt het volgende. Een kwart van de chronisch zieken geeft aan dat letters vaak te klein zijn om te lezen (zelfs met een bril) en dat het taalgebruik te moeilijk is. Daarnaast geeft een kwart aan moeite te hebben om de juiste informatie te vinden en heeft de helft moeite met het beoordelen of de gevonden informatie wel betrouwbaar is. Dit alles draagt eraan bij dat mensen zich onzeker kunnen voelen bij het omgaan met hun chronische ziekte.

NIVEL-onderzoeker Monique Heijmans vindt het belangrijk dat deze problemen bij chronisch zieken in de praktijk herkend worden door zorgprofessionals zodat zij hier adequaat op kunnen inspelen, 'bijvoorbeeld door te toetsen of patiënten de informatie begrijpen, op een eenvoudigere manier te communiceren of door een langere consulttijd. Want zo blijkt uit ons onderzoek: een goed begrip van gezondheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde om in het dagelijks leven met je chronische ziekte te kunnen omgaan', aldus Heijmans.

© Nationale Zorggids